Як рахується страховий стаж

Страховий стаж для призначення пенсії: з яких періодів складається?

Розмір пенсії безпосередньо залежить від тривалості страхового стажу. Які періоди діяльності входять до страхового стажу.

Оскільки багато досі плутають страховий стаж з трудовим, першим ділом внесемо ясність у це питання.

Під трудовим стажем звичайно розуміють весь період трудової діяльності людини. Страховий стаж – це період, за який щомісяця оплачувалися страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування у розмірі, не нижче мінімального страхового внеску. Мінімальний страховий внесок, як відомо, обчислюється виходячи з мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством. Максимальний дохід, на який може бути нарахований страховий внесок – 17 прожиткових мінімумів для працездатних. Тобто навіть якщо людина працювала, але страхові виплати не здійснювалися або здійснювалися не в повному обсязі (менше мінімального) Це період не враховуватиметься при розрахунку стажу для призначення пенсії.

З 1 січня 2004 року, з моменту набрання чинності Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» для призначення пенсії значення має виключно страховий стаж.

До 1 січня 2004 року враховується весь трудовий стаж, підтверджений відповідними документами. Основним документом, що підтверджує трудовий стаж є трудова книжка. У разі відсутності в ній записів, для підтвердження стажу приймаються довідки, витяги з наказів, письмові трудові договори, відомості про заробітну плату і навіть показання свідків.

Крім безпосередньо трудової діяльності до страхового стажу можуть входити й інші періоди. Поговоримо про це докладніше.

Проходження військової служби

Військова служба зараховувалася до стажу для призначення пенсії до 1 січня 2004р. відповідно до Закону «Про пенсійне забезпечення» (П.В ч.3 ст. 56 цього Закону).

Після 1 січня 2004 року період проходження військової служби також входить до пенсійного стажу. Згідно п.8 ст. 11 Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.

Таким чином, служба в армії входить до стажу для призначення пенсії як за період до 1 січня 2004 року, так і після.

Догляд за дитиною

До 1 січня 2004 року, відповідно все з тим же Законом «Про пенсійне забезпечення» (П.Ж ч.3 ст. 56) час догляду непрацюючої матері за малолітньою дитиною, але не довше ніж до досягнення дитиною 3-х років включалося в трудовий стаж для призначення пенсії.

Що ж стосується працюючих мам, то відповідно до частини 3 статті 181 Кодексу законів про працю відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальності.

Тобто до 1 січня 2004 року особи, які йшли у відпустку по догляду за дитиною з робочого місця могли розраховувати на зарахування в стаж як відпустки по догляду до 3-х років, так і до 6-ти років (за медичним висновком). Непрацюючим матерям враховувався тільки відпустка по догляду за дитиною до досягнення 3-х річного віку.

З 1 січня 2004 року всі, хто отримував соціальну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років (а після її скасування отримує допомогу при народженні дитини) підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, відповідно цей період включається до страхового стажу. Страхові внески в даному випадку перераховує держава, в мінімальному розмірі. Догляд за дитиною до 6-ти років за медичними показаннями до страхового стажу не входить.

До 1 січня 2004 року, навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі входило в трудовий стаж на підставі п.д частини 3 статті 56 Закону « Про пенсійне забезпечення ».

З 1 січня 2004 р загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням підлягають лише особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за направленням підприємств, установ, організацій (без збереження заробітної плати та з отриманням стипендії відповідно до законодавства). Навчання у вищих і середніх спеціальних закладах до страхового стажу після 1 січня 2004 р не входить.

Догляд за інвалідом, дитиною-інвалідом, престарілим

Відповідно до П.Е ч. 3 ст. 56 Закону «Про пенсійне забезпечення» до 1 січня 2004 року в трудовий стаж входив час догляду за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду.

Після 1 січня 2004 року, згідно ст. 11 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» обов’язковому пенсійному страхуванню підлягає один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80 – річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства. Відповідно ці періоди включаються до страхового стажу, страхові внески перераховує держава в мінімальному розмірі.

Добровільне страхування

З 1 січня 2004 року, відповідно до ст. 12 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» особи, які досягли 16-річного віку і які не підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, мають право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування на підставі договору про добровільну участь.

Страховий внесок в такому випадку оплачується відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

groshi-v-kredit.org.ua

Як рахується страховий стаж

Розмір допомоги по тимч асовій непрацездатності залежить від страхового стажу працівника: чим більший стаж — тим більший відсоток виплати. Для того, щоб його правильно підрахувати необхідно знати що таке страховий стаж.

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 №1105 (далі – Закон 1105) визначено, що страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Страховий стаж визначається за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження — у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Розглянемо порядок розрахунку страхового стажу по періодах в залежності від того, як змінювалося законодавство.

До 28.02.2001 обчислювався загальний трудовий стаж згідно із записами у трудовій книжці. Відповідно до Правил обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності, затверджених постановою КМУ від 19.10.1998 №1658 також зараховувалися інші періоди, серед них.:

— служба у Збройний силах, внутрішніх військах МВС та інших військовий формувань України;

— навчання у професійно-технічному закладі освіти;

— період перебування у відпустці по догляду за дитиною до трьох років та до шести;

— період одержання допомоги по безробіттю.

Слід зазначити, що час навчання у вищому закладі освіти та в аспірантурі не зараховувався.

З 28.02.2001 до 01.01.2011 до загального трудового стажу, набутого за попередні періоди, додається страховий стаж. Чому саме з 28.02.2001, тому що з цієї дати вступив в дію Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 №2240, відповідно до якого рахується вже не загальний трудовий стаж, а страховий стаж.

Підставою, як і раніше, є трудова книжка. До страхового стажу додаються тільки періоди: час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та отримання виплат допомоги по безробіттю.

З 01.01.2011, тобто з моменту запровадження Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, страховий стаж визначається за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб.

Таким чином, розмір страхового стажу за період роботи після 01.01.2011 пов’язано із розміром сплаченого страхового внеску.

Страховий стаж обчислюється в місяцях на підставі довідки Пенсійного фонду України за формою згідно з додатком 2 (форма ОК-7) до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого Постановою правління Пенсійного фонду України від 18.06.2014 № 10-1.

Місяць роботи можна зарахувати як повний тільки за умови, якщо сума сплачених страхових внесків є не меншою ніж сума внеску, обчисленого з розміру мінімальної заробітної плати.

До страхового стажу також зараховується період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також отримання виплат по безробіттю та пенсії по інвалідності.

Таким чином, стаж для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності визначається в три етапи: до 28.02.2001, з 28..02.2001 до 01.01.2011, та після 01.01.2011 . Все підсумовується та визначається відсоток, який буде застосовано до середньоденної заробітної плати, а саме:

до 3 –х років – 50%

від 3 до 5 років – 60%

від 5 до 8 років – 70%

понад 8 років – 100%

Звертаємо увагу, що для страхових випадків, які настали з 11.10.2017 , до страхового стажу прирівнюються періоди, починаючи з 1 січня 2016 року, протягом яких особа не підлягала страхуванню за Законом №1105, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Дані зміни внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», який ступив в дію з 11.10.2017. Наприклад, особа працювала по цивільно-правовому договору з 2015 року. Але, до його страхового стажу додається період тільки з 2016 року.

Незалежно від страхового стажу призначається допомога пільговим категоріям на підставі відповідних посвідчень або інших документів, які підтверджують право на пільгу:

— застрахованим особам, віднесеним до 1 — 3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

— одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи;

— ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

— особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»;

— донорам, які мають право на пільгу, передбачену статтею 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» (надається протягом року після здачі крові).

Алла Чайковська, начальник відділу соціальних послуг Чернігівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області

zpl.com.ua

Пенсійна реформа: головні зміни, що чекають на українців

Ухвалений законопроект принесе як позитивні зміни, так і досить суттєві — негативні.

У вівторок 3 жовтня парламент прийняв законопроект про внесення змін до низки законів щодо підвищення пенсій. Ці зміни в українському суспільстві назріли давно і були надзвичайно очікувані, адже вони змінюють правила гри не тільки для пенсіонерів, але і для всіх, хто виходитиме на пенсію у майбутньому.

Лише підготовка та обговорення цього законопроекту забрала декілька років. Представники керівничої коаліції та уряду прийняття цих змін називають не інакше як пенсійна реформа, на що представники опозиції зауважують, що ці зміни — лише урізання пенсійного фонду та окозамилювання. Отож, спробуємо розібратись, як позначаться на українцях ці зміни вже сьогодні.

ВІК І СТАЖ ДЛЯ ПЕНСІЇ

До сьогодні право на пенсію за віком мали: чоловіки та жінки після досягнення ними 60 років за стажу роботи не менше 15 років. Для жінок було поетапне «м’яке» підвищення пенсійного віку: починаючи з 55 років для жінок, народжених до 30 вересня 1956 року, і щорічно на півроку вік збільшувався до 60 років для жінок, народжених після 1 квітня 1961 року. Розмір пенсії залежав від тривалості стажу та розміру заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Для обчислення пенсії для кожного пенсіонера визначався індивідуальний коефіцієнт страхового стажу (залежно від кількості місяців страхового стажу) та коефіцієнт заробітної плати, який визначався шляхом ділення фактичної заробітної плати застрахованої особи на середню заробітну плату в Україні за відповідний період у розрізі кожного місяця.

Відповідно до ухваленого законопроекту, пенсійний вік залишається 60 років і підвищуватися не буде. Однак, змінюються вимоги до стажу роботи, тобто того періоду, за який працівник або його роботодавець сплачували страхові внески до Пенсійного фонду. Мінімальний розмір пенсії за віком буде нараховуватися за наявності страхового стажу в чоловіків — 35 років, у жінок — 30 років.

Мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію до кінця 2017 року залишається, яким і був, — 15 років. Але починаючи з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії матимуть уже ті, у кого буде 25 років страхового стажу. Більше того, щороку він буде збільшуватися на один рік, і у 2028 році має сягнути 35 років. Однак законопроектом дозволяється придбати страховий стаж, якого не вистачає. Для цього треба буде зробити внески у Пенсійний фонд, і вартість стажу одного року становитиме приблизно 16 000 грн. Що стосується тих, у кого страховий стаж становитиме менше 15 років, після досягнення ними 65 років передбачена державна соціальна допомога, розмір якої буде визначатися Пенсійним фондом, виходячи з рівня доходів сім’ї пенсіонера.

Змінився підхід до страхового стажу. Відтепер страховий стаж з 1 січня 2004 року можна підтвердити виключно сплаченими страховими внесками. З цього часу трудова книжка не є підтвердженням страхового стажу, як це було раніше. Якщо запис в трудовій книжці є, а страхові внески роботодавець не сплачував, то цей стаж не буде враховано під час нарахування пенсії. Стаж, набутий до 01.01.2004 р. і надалі можна підтверджувати в тому числі і записом у трудовій книжці.

Журналіст ТСН спробувала дізнатись розмір пенсії, яку буде отримувати через 20 років

Нинішня реформа найбільше торкнеться тих, кому до пенсії не менше 20 років. ТСН вирішила перевірити, чи можуть українці пройти процедуру реєстрації і дізнатись, на які ж гроші можуть розраховувати зараз.

Раніше починаючи з 01.01.2004 року до страхового стажу зараховувалися періоди, за які до Пенсійного фонду сплачувалися страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Тепер під час обчислення пенсії буде враховуватися заробітна плата за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

До ухвалення змін до страхового стажу зараховувались час догляду матері, яка не працює, за дитиною до досягнення нею трирічного віку, військова служба, навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах тощо.

Тепер до страхового стажу входитиме:

— підприємницька діяльність за спрощеною системою оподаткування за період з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року (потрібно підтвердження у вигляді довідки про реєстрацію);

— підприємницька діяльність за спрощеною системою оподаткування з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови сплати страхових внесків, не залежно від їх розміру;

— військова служба до 31 грудня 2017 року включно;

— відпустка у зв’язку з вагітністю в період з 1 січня 2004 року до 30 червня 2013 року включно;

— відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 6-річного віку з 1 січня 2004 року до моменту введення сплати страхових внесків за жінок, які перебувають у відпустці з догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку;

— навчання у вищих навчальних закладах за денною формою навчання на умовах державного замовлення, а також навчання в аспірантурі й докторантурі з 1 січня 2004 року до 31 грудня 2017 року включно (наприклад, я навчався в університеті з 01.09.2001 до 31.05.2006 року, я маю відповідні позначки в трудовій книжці, однак страховий стаж для пенсії буде враховано з 01.01.2004 року. І якщо порівнювати новий законопроект зі старим законом — я втратив 2,5 роки страхового стажу).

Для працівників, які до 1 липня 2000 року працювали на приватних підприємствах, для підтвердження розміру зарплати необхідно буде подавати до Пенсійного фонду відповідні довідки з місця роботи із відомостями про заробітну плату.

МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ТА ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЇ

Законопроектом змінено мінімальний розмір пенсії, який встановлено на рівні 1373 грн (зараз розмір мінімальної пенсії становить — 1312 грн.). Такий розмір був би і за старим законом, однак парламентарі в законопроекті вирішили застосувати цей розмір «заднім числом» — з 01 жовтня: «осучаснення пенсій вже сьогодні».

Також пропонується змінити порядок індексації й перерахунку пенсій. Перерахунок раніше призначених пенсій проводитиметься щороку шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсії. З 2021 року нарахована пенсія збільшуватиметься на коефіцієнт, який відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік і 50 % показника зростання середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують року, у якому проводиться збільшення.

ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ

Законопроектом запроваджуються єдині правила призначення пенсій, у тому числі в частині спеціальних пенсій і пенсій за вислугу років, що, з одного боку, є справедливим рішенням, а з іншого — несправедливим, адже деякі категорії працівників основний свій стаж заробляли на роботах з особливими умовами праці й сподівалися на те, що держава їх враховуватиме під час нарахування пенсії.

Важлива новація: працівники сфери освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, працівники прокуратури, державні службовці, судді, вчені, переводяться на загальну систему нарахування пенсій. Спеціальні умови збережено для військовослужбовців і працівників силових структур. Прийнятим законопроектом скасовано 15% обмеження для пенсіонерів, які працюють: відтепер вони зможуть одночасно отримувати і зарплату, і пенсію в повному обсязі.

Пенсійна реформа підвищить рівень пенсій на 140 гривень

Прийнята напередодні реформа підвищить мінімальну пенсію до 1452 гривень. Протягом жовтня всі пенсійні виплати перерахують і вже в листопаді українці отримають справедливі, на думку уряду, гроші. В подальшому пенсії підвищуватимуть щороку з урахуванням рівня інфляції та рівня зарплати в країні.

У законопроекті уряд підтвердив намір запровадити другий рівень пенсійної системи — обов’язкову накопичувальну. Зазначено, що внески до неї почнуть збирати з 1 січня 2019 року. До 1 липня 2018 року Кабмін має забезпечити створення компонентів цієї системи. До того часу, я думаю, стане зрозумілим, як розподілятимуться страхові внески між солідарною та накопичувальною системами і взагалі, як працюватиме цей інститут.

Зараз відомо, що учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування стануть особи, які станом на 1 січня 2019 року підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. Застраховані особи, яким на 1 січня 2019 року залишилося менше 10 років до досягнення пенсійного віку, мають право прийняти рішення не сплачувати страхові внески до накопичувальної системи пенсійного страхування. Особи, які на момент ухвалення законопроекту досягли пенсійного віку, не можуть бути платниками страхових внесків до Накопичувального фонду.

На загал можна сказати, що ухвалені Верховною Радою законодавчі зміни поки що зарано називати пенсійною реформою. Багато положень законопроекту ще будуть уточнюватися і допрацьовуватися, а деякі і взагалі змінять та скасують. Поки очевидно, що з боку держави посилиться контроль за сплатою страхових внесків до Пенсійного фонду і розшириться обсяг відомостей, які треба буде до нього передавати. Проте є і позитив, зокрема, скасування 15% обмеження для пенсіонерів, які працюють, певне унормування страхового стажу, скасування спецпенсій і осучаснений автоматичний перерахунок пенсій.

Приєднуйтесь також до групи ТСН.Блоги на facebook і стежте за оновленнями розділу!

tsn.ua

Нюанси законодавства з 1 січня 2018 року щодо обліку страхового стажу та розрахунку пенсії

Після набуття чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» № 2148-VІІІ (далі — Закон 2148) найактуальнішими є питання щодо змін в порядку обчислення страхового стажу. Які періоди будуть враховуватися до стажу, що дає право на пенсію за віком, а які до страхового стажу — при обчисленні розміру пенсії? Нагадаємо, що з 1 січня 2018 року мінімальний страховий стаж для призначення пенсій за віком становить 25 років і поступово збільшується щороку до 2028 року на 1 рік.

Умови зарахування

Порядок визначення страхового стажу наведено у статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058). Як до ухвалення Закону 2148, так і після страховий стаж із січня 2004 року обчислюють за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, до зазначеної дати — на підставі документів і в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цього Закону.

При цьому періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до 01.01.2004 р., зараховуються до страхового стажу
в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що було чинним раніше (на підставі документів: трудової книжки, диплома про освіту, військового квитка, свідоцтва про народження дитини тощо).

За наявності підстав до зазначених періодів застосовуються і норми законодавства щодо пільгового обчислення стажу. Наприклад, стаття 60 Закону України «Про пенсійне
забезпечення» передбачає подвійне обчислення стажу за роботу в окремих медичних закладах і відділеннях (психіатричних, інфекційних, реанімаційних тощо). Пільговий порядок обчислення стажу роботи, передбачений законодавством, що було чинним раніше, за періоди роботи після 1 січня 2004 року застосовується виключно в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах та за вислугу років.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника, крім наявного страхового стажу зараховується також на загальних підставах, відповідно, період із дня встановлення інвалідності до досягнення особою віку, передбаченого частиною першою статті 26 Закону 1058, і період із дня смерті годувальника до дати, коли годувальник досяг би віку, передбаченого частиною першою статті 26 цього Закону.

Період, протягом якого особа, що підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, також включається до страхового стажу.

Час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу роботи зі шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах та в пільгових розмірах.

Якщо за період із 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування немає відомостей, необхідних для обчислення страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу відповідно до Закону 1058, страховий стаж обчислюється на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків.

Щомісячне обчислення

Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, якщо сума сплачених за цей місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

У разі якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду України, відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою за мінімальний страховий внесок.

Доплати до суми більшої, ніж мінімальний страховий внесок, законодавством не передбачено.

Якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу зараховується період, визначений за кожен місяць сплати страхових внесків за формулою:

ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається в місяцях;

Св — сума фактично сплачених страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених, виходячи з мінімальної заробітної плати, за відповідний місяць;

В — мінімальний страховий внесок за відповідний місяць.

Громадянин А. із січня по березень 2008 року працював на підприємстві на умовах неповного робочого часу, одержував заробітну плату в розмірі 300 грн щомісяця й набув 1 місяць 22 дні страхового стажу.

Підприємством сплачено страхові внески за кожен місяць у сумі 105,60 грн, з яких роботодавцем — 99,6 грн (300 грн х 33,2%), і утримання із заробітної плати найманого працівника 6 грн (300 грн х 2%).

У разі якщо працівник виявив бажання доплатити до мінімального страхового внеску для зарахування до страхового стажу зазначених місяців як повних, розрахунок здійснюється таким чином.

із січня по березень 2008 року за кожен місяць:

мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством — 515 грн;

розмір страхових внесків для роботодавця — 33,2%, для найманих працівників — 2%;

мінімальний страховий внесок — 181,28 грн (515 грн х (33,2% + 2%)).

Розмір доплати за кожен місяць становить 75,68 грн (181,28 грн — 105,60 грн).

Всього за січень-березень 2008 року розмір доплати становить 227,04 грн.

Після здійснення доплати до страхового стажу громадянину А. за січень — березень 2008 року зараховуються три повні місяці.

Якщо доплату не здійснено, до страхового стажу буде зараховано 1 місяць 22 дні.

За кожен повний рік стажу роботи (врахованого в одинарному розмірі) на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, зайнятість на яких давала та дає право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по одному року.

Страховий стаж, що дає право на пенсію

Пунктом 3-1 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону 1058 визначено особливості обчислення страхового стажу для визначення права на призначення пенсії згідно зі статтею 26 цього Закону.

Зокрема, для визначення права на призначення пенсії до стажу включаються періоди:

1) ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку:

з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності;

з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску);

2) проходження військової служби по 31 грудня 2017 року включно;

3) перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно (після 01.07.2013 р. період перебування в таких відпустках зараховується до страхового стажу, зокрема для визначення розміру пенсії за даними системи персоніфікованого обліку, оскільки саме з цієї дати вони є застрахованими особами);

4) перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 року до часу запровадження сплати страхових внесків (єдиного внеску) за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, тобто до 01.01.2005.

Якщо стажу не вистачає?

Нормами статті 12 Закону 1058 ще з 2004 року передбачено добровільну участь осіб у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Тобто в періоди після 1 січня 2004 року, коли страховий стаж зараховується лише за умови сплати страхових внесків, людина, яка не належала до категорії застрахованих осіб (наприклад, офіційно на території України не працювала або працювала неофіційно), може звернутися до органів фіскальної служби та укласти відповідний договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового соціального страхування згідно з нормами статті 10 Закону України «Про збір га облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Законом передбачено два види договорів про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Зокрема, частиною другою статті 10 цього Закону визначено, що особи беруть у ній
участь протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь, але не менше як
один рік (крім договорів про одноразову сплату). Тобто людина, укладаючи цей договір, зобов’язується щомісяця, протягом не менше року від дати укладання договору, сплачувати ЄСВ і кожен місяць, за який сплачено внески, буде зараховано до страхового стажу. При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок і більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановлених на дату укладання договору. Мінімальний внесок становить 22% від мінімальної зарплати (з 01.01.2018 мінімальний розмір заробітної плати по Україні 3723 грн). Тобто за кожен місяць страхового стажу особа має сплатити 819,06 грн, якщо договір укладено на поточний рік.

Відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (починаючи з 1 січня 2004 року). Із 01.01.2018 р. сума сплаченого ЄСВ за договором про одноразову сплату за минулий час за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладання договору, помножений на коефіцієнт 2. Тобто, починаючи з 01.01.2018 місячна сума одноразової сплати складає 1638,12 грн.

ВАЖЛИВО!

Докупити можна лише загальний страховий стаж. Не можна докупити спеціальний стаж, наприклад, стаж шахтаря, металурга, вчителя чи лікаря.

ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА СТРАХОВОГО СТАЖУ

Розмір пенсії залежить від тривалості страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески. Тривалість страхового стажу визначає коефіцієнт страхового стажу, формулу розрахунку якого наведено у статті 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058):

Кс = См* Вс /100%*12, де

Кс — коефіцієнт страхового стажу; См — сума місяців страхового стажу; Вс — визначена відповідно до цього Закону величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках). Вартість одного року страхового стажу з 01.01.2018 становить 1%.

При цьому, як і раніше, коефіцієнт страхового стажу, що визначають із заокругленням до п’яти знаків після коми, не може перевищувати 0,75, а з урахуванням страхового стажу за Списком № 1 та підземної роботи — 0,85.

ПРИКЛАД

1. Якщо особа має 40 років 6 місяців страхового стажу, то її коефіцієнт страхового стажу становить: (40 * 12 + 6) х 1% / (100% * 12) = 0,40500

2. Якщо страховий стаж становить 16 років (для призначення пенсії за віком у 2017 році достатньо 15 років страхового стажу), то коефіцієнт страхового стажу обчислюють як: 16*12/ (100% х 12) = 0,16

ФОРМУЛА РОЗРАХУНКУ ПЕНСІЇ:

Формула розрахунку пенсії з 01.01.2018 залишилась незмінною:

Зп — заробітна плата(дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до ст.40 Закону 1058;

Кс- коефіцієнт страхового стажу.

Заробітна плата для розрахунку пенсії визначається:

Зп= Зс х (Ск : К), де

Зс — середня заробітна плата(дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески;

При цьому для розрахунку середнього заробітку у 2018 році враховується величина середньої заробітної плати(дохід) в Україні, з якої сплачено внески за 2016-2017 роки, з 01.01.2019 – за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

Ск – сума коефіцієнтів заробітної плати за кожний місяць;

К- кількість місяців страхового стажу, за які враховано заробітну плату застрахованої особи.

Автор: Луценко Олена, Управління інформаційної політики ХОДА

khoda.gov.ua

Що таке страховий стаж

 • Страховий стаж

  Страховий стаж — це період протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. (стаття 24 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»)

  Страховий стаж вимірюється в місяцях та є однією із основних складових при визначенні розміру майбутньої пенсії.

  Від розміру стажу залежить:

  • право особи на той чи інший вид пенсії;
  • розмір призначеної пенсії.
  • Періоди, які зараховуються до страхового стажу

   До страхового стажу зараховуються:

  • періоди, за які було сплачено страхові внески;
  • періоди трудової діяльності до 1 січня 2004 року (до набрання чинності Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон)) на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше (пункт 4 статті 24 Закону). Тобто, стаж враховується так, як вимагає Закон «Про пенсійне забезпечення» та законодавство СРСР. Іншими словами, весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року прирівнюється до страхового.
  • Мінімальний страховий внесок

   Мінімальний страховий внесок — це сума грошових коштів, визначена шляхом множення мінімального розміру заробітної плати (таблиця 1), установленої законом на той час, за який здійснюється розрахунок сум страхових внесків на розмір страхового внеску, установлених законом на день отримання заробітної плати (доходу) для окремих категорій застрахованих осіб (пункт 4.7. Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої Постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 № 21-1, та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 р. за № 64/8663).

   Щомісячна сплата страхових внесків особою, яка підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню або добровільно застрахованою в Пенсійному фонді, у розмірі не нижче мінімального страхового внеску є підставою для включення такого періоду до страхового стажу цієї особи для обчислення розміру пенсії.

   Якщо сума внесків, сплачених за календарний місяць застрахованою особою, нижче мінімального страхового внеску, то для того, щоб цей місяць увійшов до страхового стажу в повному обсязі, такій особі необхідно здійснити доплату страхових внесків до мінімального розміру. Така доплата провадиться застрахованою особою добровільно за її рішенням.

   pensia.ua

  Популярное:

  • Отрицательная налоговая база налог на прибыль Отрицательный налог на прибыль. Почему и когда так бывает Налоговая отчетность – дело тонкое и непростое. Для того, чтобы при расчетах налогов все сошлось как надо, нужно не только банально уметь пользоваться бухгалтерскими программами и […]
  • Профсоюз Пособие Производственная травма: расследование, оформление и выплаты Несчастный случай на производстве Согласно ст. 5 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и […]
  • Кто обязан выплачивать налоги Обязан ли фрилансер платить налоги? Уважаемые юристы, я являюсь дизайнером, вот уже 3 года работаю исключительно в качестве фрилансера. Мои заказчики (работодатели) находятся по всему миру (США, Канада, Россия и др.). Мне выплачивают за […]
  • Что бывает если нет страховки осаго Что бывает если нет страховки осаго Штраф за отсутствие страховки ОСАГО в 2018 году — наказание за езду с отсутствующим полисом страхования ОСАГО Да, согласно пункту 2.1.1 ПДД, для управления автомобилем необходимо наличие страховки. В […]
  • В какие сроки начисляется пенсия ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О НОВОМ ЗАКОНОПРОЕКТЕ О ПЕНСИЯХ Для назначения пенсии граждане подают заявление и необходимые для назначения пенсии документы в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, в котором это заявление […]
  • Как сделать страховку если нет прав Оформить ОСАГО без прав Рассмотрим ситуацию, с которой часто сталкиваются начинающие автомобилисты, как приобрести автомобиль и оформить ОСАГО без прав. Многих молодых людей интересует вопрос: возможна ли покупка машины без водительских […]
  • Самые большие круизные суда Moscow.org городской портал Москвы Основание Москвы Москва была основана на высоком Боровицком холме, в месте слияния рек Москвы и Неглинной, выше реки Яузы (Аузы). Согласно археологическим данным, первые поселения на этой территории […]
  • Заявление на возврат ндфл кбк Где найти КБК налога Как узнать КБК налога для 3-НДФЛ КБК - это код бюджетной классификации. Коды КБК для различных налогов, в том числе для 3-НДФЛ, можно найти на официальном сайте ФНС России. Способ №1. Как узнать КБК налога на сайте […]